Заагдсан зураг хайлт
 
Эдгээр жишээг хайлтын цонхонд баримтал
Голчилсон үг: өвлийн цан хяруу
Хашилтанд зөв үгийг хий: "мөсөн шүүдэр"
Төрөл OR хайх бүх үгсийн хооронд: мод OR хогийн ургамал OR зүлэг
хэрэггүй үгсийн өмнө хасах тэмдэг тавь: -цонхнууд
Хайлтын үр дүнг нарийвчлах...
Хэрэгтэй хэмжээгээ сонго.
Дүрс байдлын онцлог.
Тухайн зургийг тодорхойлох өнгө.
Хайж буй зургийн төрлийг тодорхойл.
Хайх хуудасны нийтлэгдсэн байршлыг тодорхойл.
Ганц сайтнаас (жишээ нь sfmoma.org ) эсвэл тухайн домайн .edu, .org or .gov
Аюулгүй Хайлт дээр насанд хүрэгчдийн агуулгатай мэдээллийг шүүх эсэхийг сонгоно.
Хайх зургийн өргөтгөлийг тодорхойл.
Үнэгүй ашиглах зураг хайх.
Нэмэлт боломж...
URL-тай төсөөтэй, холбогдож буй хуудаснаас хайх
Өмнө нь зочилсон хуудаснуудаас хайх
Операторыг хайлтын цонхонд ашиглах
Хайлтын тохиргоог өөрчлөх